Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 Jan 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1926 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 2 | Total Subjects: 2
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปะอาว

      วันที่ 20 ธันวาคม  2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปะอาว กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย รักกีฬา มีความความสุขทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เสียสละ มีจิตสาธารณะ

Register to read more...

ร่วมกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

      วันที่ 9 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Register to read more...

ร่วมทำความสะอาดรอบๆสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมทำความสะอาดรอบๆสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Register to read more...

ร่วมประดับผ้าแพร ขาว-เหลือง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมประดับผ้าแพร ขาว-เหลือง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Register to read more...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ แวะเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว ก่อนเปิดตลาดประชารัฐ

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ แวะเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว ก่อนเปิดตลาดประชารัฐ (KiKoff) ตำบลหนองขอน ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องทองหลือง จำนวน 4 ชิ้น รวมราคาบรรจุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,000 บาท ของกลุ่มคุณทองคำ ปทุมมาศ บ้านปะอาว หมู่ที่ 5 เพื่อนำเครื่องทองเหลืองเป็นของที่ระลึกในการไปร่วมงานวันชาติ ที่แขวงสุวรรณเขต วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้..และให้ถ้อยคำว่าโอกาสหน้าจะมาชมผ้าไหมใหม่อีกครั้ง..วันนี้มีหลายงานเสร็จจากตลาดประชารัฐต.หนองขอน ก็ไปอำเภอเขมราฐ

Register to read more...

ร่วมกิจกรรมตักบาตรและรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรและรวมพลังแห่งความภักดี วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา07.00 น. ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

Register to read more...

ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 เทอม 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว หมู่ที่ 4

     วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 เทอม 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว หมู่ที่ 4 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Register to read more...

ร่วมกับ กองช่าง ออกติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ให้กับพี่น้องในเขตปะอาว

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับ กองช่าง ออกติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  ให้กับพี่น้องในเขตปะอาว

Register to read more...

More Articles...

  1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560
  2. ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  3. กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  4. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
  5. ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
  6. ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า