Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 Jan 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1919 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 2 | Total Subjects: 2
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

     นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

Register to read more...

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

      วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ หนองบึง ม.4 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Register to read more...

กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

    วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.00-11.00 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปะอาว จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เวลา 15.00 น. กิจกรรมลอยกระทง ณ หนองบึง หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว

Register to read more...

ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Register to read more...

ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Register to read more...

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า

Register to read more...

ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4, 5

     วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่4, 5 ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์(ดอนชีบ้านปะอาวสาธารณประโยชน์) บ้านปะอาว หมู่ที่5. เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

Register to read more...

ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ปะอาว และกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ต.ปะอาว. ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

Register to read more...